Що таке клієнт?

Клієнт може звертатися до будь-якого з наступного:

1. Клієнт - це комп'ютер, який підключається і використовує ресурси віддаленого комп'ютера або сервера. Багато корпоративних мереж складають клієнтський комп'ютер для кожного співробітника, кожен з яких підключається до корпоративного сервера. Сервер надає ресурси, такі як файли, інформація, доступ в Інтернет і інтранет і зовнішні потужності обробки. У разі обробки будь-яка робота, виконана на сервері, називається роботою "на стороні сервера". Будь-яка робота на локальному клієнті так само називається "клієнтська сторона".

Нижче наведено приклад сценарію на стороні клієнта порівняно з серверним сценарієм і приклад того, як клієнт взаємодіє з сервером в Інтернеті.

2. Клієнт також є іншою назвою для програми, яка використовується для підключення до сервера.

3. Клієнт також може бути іншим терміном, який використовується для опису користувача.

Бізнес-умови, бездискова робоча станція, хост-комп'ютер, терміни мережі, сервер, тонкий клієнт, відвідувач, умови веб-дизайну, робоча станція